• Erasmus+ ka1 KA101 Personel Hareketliliği Sonuçları Açıklandı 2016

  Erasmus+ ka1 KA101 Personel Hareketliliği Sonuçları Açıklandı 2016

  2016 yılı Erasmus+ Ana Eylem

 • İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Düzenlendi

  İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Düzenlendi

  (Haberin Videosu Sayfanın En

 • 1 Mayıs İşçi Ve Emekçi Bayramı Anamur'da da Kutlandı

  1 Mayıs İşçi Ve Emekçi Bayramı Anamur'da da Kutlandı

  1 Mayıs İşçi Ve Emekçi Ba

 • Anadolu İmam Hatip Lisesi Kutlu Doğum Programı

  Anadolu İmam Hatip Lisesi Kutlu Doğum Programı

  Anamur Anadolu İmam Hatip Lis

 • Bayram Namazı Saat Kaçta? Namaz Saatleri

  Bayram Namazı Saat Kaçta? Namaz Saatleri

  Bayram namazı saat kaçta? Na

1 Mayıs İşçi Ve Emekçi Bayramı Anamur'da da Coşkuyla Kutlandı

Bugün, 1 Mayıs kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi, Mersin'in Anamur ilçesinde de kutlandı. Anamur'da Cumhuriyet meydanını dolduran emekçi gruplar huzur içinde, halaylar eşliğinde kutlamalarını yaptı. Öğleye doğru saat 11:00’da, Anamur Otogarı Yanında toplanan kalabalık daha sonra, sloganlar eşliğinde Anamur Cumhuriyet Meydanına doğru yürüdü. Anamur Cumhuriyet Meydanında, önce İstiklal Marşı okundu. Sonrasında ise, Anamur Eğitim-İş İlçe Temsilcisi Uğur İnan ve Eğitim-Sen Anamur Temsilcisi Gürkan Temiz birer konuşma yaptılar. 


Kutlamanın genelinde sakin bir hava vardı. Konuşmalarda, emeğin dayanışması, işçi ölümleri, sermayenin son dönemde emekçi gruplar üzerinde artan baskısı, özelleştirmeye dayalı ekonominin emeğe verdiği zararlar gibi konulara daha çok dikkat çekildi.

1 Mayıs kutlamalarına, Anamur Emek Platformunda yer alan örgütlerin yanı sıra vatandaşların da katılımı görüldü. Cumhuriyet Halk Partisi Anamur İlçe Örgütü, Gençlik Kolları, KESK’e bağlı Eğitim-Sen, BES, SES, Eğitim-İş, ADD ve ÖDP, Vatan Partisi, TEZKOP-İş ve Akine Köyü Gençlerinin oluşturduğu Anamur Emek platformu üyesi katılımcıların yanında Anti-Kapitalist Müslümanlardan bir grubun da kutlamalarda yer aldığı görüldü. Katılımcılar, tüm emekçilerin haklarının gasp edilmeye çalışıldığını, bunun önünün alınması gerektiğini anlatan sloganlarla isteklerini dile getirdiler.

Eğitim-İş İlçe Başkanı Uğur İnan’ın Konuşması şu şekildeydi:

“1 Mayıs 1886 tarihinde işçiler, ilk kez günde 12 saat çalışmaya karşı 8 saat çalışma talebiyle ABD’de gösteriler yapmaya başlamış ve yine bu eylemlerde siyahların girmesinin yasak olduğu alanlara siyah ve beyaz işçiler kol kola girerek sınıf dayanışmasının en güzel örneklerini vermişlerdi. Pek çok üzücü olayın ve can kaybının yaşandığı bu gün, üç yıl sonra II. Enternasyonal tarafından “1 Mayıs İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü’’ olarak ilan edildi. Kapitalizmin en çok korktuğu şey, ezilenlerin ve sömürülenlerin kendisine karşı birlik ve dayanışma içerisine girmesidir.

Bu nedenle sömürülerini devam ettirebilmek ve ezilenlerin bir araya gelmelerini önlemek için çeşitli politikalar geliştirmişlerdir. Bugün emperyalizm dünyanın dört bir yanında cirit atıyorsa, ezilen ulusları birbirine boğazlatarak akan kan üzerine sermaye oluşturuyorlarsa, sınıf dayanışmasını paramparça ediyorlarsa, emekçilerin 1 Mayıs 1886 tarihindeki sınıf dayanışmasından alacakları çok ders var demektir. Tek kutuplu bir dünyanın hüküm sürdüğü günümüzde, emperyalist-kapitalist sistem, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasını önlemek için kendi ülkelerindeki işçi sınıfına sömürülerinden pay vermekte ve sarı sendikacılığı örgütlemektedir. Ayrıca, sömürgelerindeki sınıf dayanışmasını etnik ve dinsel temelde bölerek örgütlü sınıf bilincini yok etmektedir. 

Ülkemizde ise Cumhuriyetin bütün ekonomik kazanımları çok uluslu şirketlere ve onların yerli işbirlikçilerine peşkeş çekilerek tasfiye edilmekte, ardından siyasal ve hukuksal anlamda son darbeyi vurma hazırlıkları yapılmaktadır. Özgürlükler adı altında etnik ve dinsel kimlikler kaşınarak sınıf kimliği unutturulmaya, emperyalizme karşı duruş sergilemesi gerekenler emperyalizmin arkasına yedeklenmeye çalışılmaktadır.

Özelleştirme ve taşeronlaştırma ile esnek ve iş güvencesiz çalıştırma olağan hale getirilmekte, sendikasızlık yaygınlaştırılmış, emekçiler açlık ve sefalet ücretine mahkûm edilmektedir. Kamu emekçilerinin ise 4688 Sayılı sahte sendika yasasıyla eli kolu bağlanmıştır. Ne yazık ki kamu emekçilerin örgütleri, hiçbir söz ve karar sahibi olmadıkları bu yasaya karşı da birlik ve beraberliklerini sağlayamamış adeta masada bir fazla koltuk kapma yarışına girmişlerdir. Siyasal iktidar, emperyalizmin küresel politikalarının ekonomik ve siyasal gereklerini yerine getirmek için her türlü baskı ve sindirme çalışmalarını yürütmektedir. Oluşturduğu yandaş medya aracılığı ile topluma yanlış bilgiler vermekte, ideolojik olarak beyinleri yıkamakta, özel yetkili mahkemeler eliyle ortaçağ karanlığının Engizisyon mahkemelerini aratmayan yargılamalar gerçekleştirmektedir. Bütün bunlar, ülkemizin açıkça faşizme doğru götürüldüğünün göstergeleridir. Böylesine bir süreçte yüzü bağımsızlıktan, demokrasiden, özgürlükten yana olan tüm antiemperyalist kesimlerin kol kola girmeleri kaçınılmazdır. Gün, etnik ve dinsel kimliklerin öne çıkarıldığı gün değil, tıpkı 1886 yılında olduğu gibi sınıf dayanışmasının öne çıkarılacağı; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağının dalgalandırılacağı; emperyalizme karşı mazlum ulusların dayanışma içinde olacağı gündür. 

Bu amaçla; 

• Baskıcı Faşizan Diktaya Dur Demek İçin,

• Emek ve Cumhuriyet karşıtı anayasaya hayır demek için 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değiştirilmesiyle, esnek, performansa dayalı ve güvencesiz çalışma tarzına dur demek için 

• 4688 sayılı kanunla yürütülen toplu sözleşme aldatmacasına karşı grevli toplu sözleşme hakkımız için

• 4+4+4 yasası ile getirilen ırkçı, bölücü gerici eğitim sistemine dur demek için

• Sanata ve sanatçıya yapılan baskılara son vermek için

• Sözleşmeli Personel statüsü ve kölelik düzeni olan taşeron işçiliğe karşı durmak için

• İş cinayetlerine hayır demek için

• Özelleştirmeye dayalı talan ekonomisine son demek için

• Yargının iktidar güdümünden kurtarılıp bağımsız olması için

• Emperyalizm ve işbirlikçilerinin sözde “çözüm süreci” adıyla yürüttüğü, ülkemizi parçalama projesine dur demek için

• Ülkemizin komşu bölge ülkelerine karşı savaşa sürülmesine dur demek için

• Rotasyon denen sürgün yasasına dur demek için,

• Özgür bir basın için Tam bağımsız bir yargı için,

• Irkçılığa, gericiliğe, bölücülüğe ve her türlü faşizme dur demek için,

• Emperyalist politikaları, sömürüyü ve kapitalizmi yıkmak için,

• İşsizliği, yoksulluğu, güvencesiz istihdamı ve tekelci anlayışı ortadan kaldıracak, Milli Gelirin paylaşımında adalet ve eşitliğin sağlandığı sosyal devleti yeniden tesis etmek için,

• Feodal düzenin yıkıldığı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek eşit, özgür, laik, demokratik, hukukun üstünlüğünün esas alındığı, emekten yana bir düzeni yaratmak için,

• Doğru tarım politikalarıyla üretici çiftçinin korunduğu, yerli üretimin ve üreticinin desteklendiği, yeniden kendi kendine yeten bir ülke için,

• Etnik kimlik ve mezhepsel ayrışmaya neden olacak, parlamenter demokrasi yerine tek adamlığı getirecek, gerici, bölücü, emek düşmanı yeni anayasa dayatmasına karşı durmak için,

• Halkımızın ve dünya halklarının baş düşmanı, savaş kışkırtıcısı, yağmacı emperyalizme direnmek için,

 

• Savaşa karşı, yurtta ve dünyada barışı savunmak için,

 

• Grevli, Toplu Sözleşmeli Sendikal hakların özgürce kullanılabilmesi için,

 

• Emekten yana ve emekçilerin haklı taleplerine duyarlı, ulusal bir iktidar için, Tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve halkımız,Bütün farklılıklarını bir kenara bırakıp, 7 haziranda AKP diktasından kurtulmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini istiyoruz. AKP nin olmadığı, olmayacağı 2016 1 Mayısında buluşmak üzere. Hepinizin bayramını kutlarım.

Yaşasın 1 Mayıs!”

 

anamur-egitimsen-1-mayis4.jpganamur-akine-koyu.jpganamur-bes-1-mayis.jpganamur-egitimsen-1-mayis10.jpganamur-egitimsen-1-mayis5.jpganamur-egitimsen-1-mayis14.jpganamur-1-mayis-bayrami.jpganamur-egitimsen-1-mayis7.jpganamur-egitimsen-1-mayis12.jpganamur-egitimsen-1-mayis1.jpganamur-chp-genclik-kollari.jpganamur-egitimsen-1-mayis6.jpganamur-egitimsen-1-mayis16.jpganamur-isci-emekci-bayrami.jpganamur-egitimis-1-mayis.jpganamur-egitimsen-1-mayis2.jpganamur-egitimsen-1-mayis17.jpg

Albums

 


 

Kategori Güncel Haberler